nacrti

Usluge upravljanja zgradama

Održavanje i upravljanje vašom zgradom želimo podići na višu razinu i tako odgovoriti vašim željama i zahtjevima, stoga iz naše ponude izdvajamo:

 • pravnu i tehničku pomoć vezano za otklanjanje nedostataka uočenih kod tehničkog prijema zgrade
 • mogućnost hitnih popravaka 24 sata dnevno poput puknuća vodovodne instalacije, puknuća ili propuštanja kanalizacije i propuštanja u plinskom sustavu
 • nudimo pravnu pomoć pri rješavanju svih specifičnih potreba stambene zgrade
 • osiguranje zgrade kod naših osiguravatelja ili prema vašoj želji
 • organizirati redovno održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade
 • izradu geodetskih elaborata i prijenos iz knjige položenih ugovora u zemljišne knjige
 • energetsko certificaranje
 • vrhunsku kompjutorsku obradu, te evidenciju uplata,isplata i stanja računa
 • redovno izvještavanje te mogućnost svakodnevnog uvida u stanje računa zgrade
 • organizaciju naplate sredstava zajedničke pričuve uključujući i prinudnu naplatu

Financijske usluge

 • svaka zgrada ima svoj vlastiti poslovni račun
 • plaćanja izvršenih usluga vrše se samo u suglasnosti i po ovjeri računa predstavnika suvlasnika
 • sva plaćanja vrše se isključivo preko računa, a prema dogovoru i odluci Suvlasnika
 • plaćanja troškova čišćenja zajedničkih dijelova, utrošene el. energije i dr. vršimo po dogovoru iz sredstava zajedničke pričuve
 • sve posljedice i nastale štete redovito naplaćujemo od osiguravatelja

U slučajevima gdje pojedini suvlasnici ne plaćaju pričuvu, poduzima se:

 • kontinuirano obavještavanje dužnika koje se provodi putem redovitih uplatnica na kojima se naznačuje postojeći dug stanja na određeni datum
 • opomene pred ovrhu – šalju se svim dužnicima koji nisu platili 3 ili više rata, odnosno ukoliko je dospjeli dug veći od 1.000,00 kn
 • prisilna naplata pričuve – pokreće se ovrha na način da javni bilježnik dostavlja rješenje o ovrsi koje se, nakon pravomoćnosti, dostavlja u FINU radi naplate. U slučaju da to ne uspije, provodi se detaljna provjera podataka o dužniku kako bi se provela naplata postojećeg dugovanja. Ako dužnik uloži prigovor temeljem rješenja o ovrsi, pokreće se parnica.